Maliyet düşürme

Teşhis

Bir ekipmanın orijinal üreticisini tanımlamak/teshis etmek için ekipmanın yedek parça listesine göre sahada tanımlanması.

Maliyet Düşürme

Maliyet azaltma sayesinde elde edilen kazanımları somut olarak ölçmek için izleme tablolarının uygulanması

Remonter