Znižovanie nákladov

Identifikácia

Identifikácia materiálu na mieste podľa zoznamu náhradných dielov výrobcu a definovanie pôvodného výrobcu tohto zariadenia.

Vyhľadávanie

Priame získavanie od výrobcu s vyhľadávaním najlepšej ponuky na trhu.

 

Zníženie nákladov : « Saving »

Používanie tabuliek na  sledovanie a výpočet konkrétnych ziskov uskutočnených prosteredníctvom zníženia nákladov

Remonter