Štúdie inžinieringu

ETC môže poskytovať špecializované riešenia prostredníctvom svojich technikov, a to najmä v týchto oblastiach:

  • Výroba podľa výkresu
  • Snímače a meracie prístroje
  • Ťažká mechanika (lisovanie Press)
  • Normalizáciu (Normalizácia)
  • Zastaralé diely
  • Štúdium Cahier de charge
  • Návrh alternatív na zastarané zariadenia (E.T.C. počíta medzi svojimi medzinárodnými dodávateľmi mnoho špecialistov v zastaraných a renovovaných dieloch)
  • Štúdia pre normalizáciu spoločného vybavenia.
Remonter