Výroba

Identifikacia

  • ETC je tiež výrobcom v určitých oblastiach merania (teplota, termočlánok, atď).
  • Zadávacie podmienky
  • Technický tím schopný definovať výrobok podľa typu potreby.

 

Kalibrácia

  • ETC ponúka kalibráciu prístrojov alebo meracích reťazcov na základe štandardov COFRAC na zaručenie kvalitných služieb.
  • ETC má možnosť kalibrovať teplotné senzory na mieste alebo v laboratóriu spoločnosti atď.
Remonter