Kodifikácia

Poskytovanie dokumentácie

  • Technická dokumentácia
  • Výkresy, schémy
  • Katalóg výrobcov

 

Technická podpora

  • Dokončenie TDI na základe zošitu nomenklatúry zaslaného na kodifikáciu
  • Kodifikácia položiek v systéme zákazníka

 

Remonter